Kogeneracja

 – kogeneracja czyli produkcja energii skojarzonej ciepła i prądu .
Proponujemy bloki nowe pozwalające uzyskać dofinansowanie .
Bloki używane stanowią największą część w kogeneracji i są trwałe (20 lat
przy dobrej eksploatacji )

– bloki kogeneracyjne stanowią kluczowe rozwiązanie w wysoko sprawnej
energetyce i są obecnie bardzo popularne w szczególności w zakładach 
które posiadają  zapotrzebowanie  energii cieplnej, a zapotrzebowanie na
prąd stanowi znaczny koszt przedsiębiorstwa i wzrasta ze względu na
rozwój przedsiębiorstwa lub zakładu  .

urządzenia w skład których wchodzi kogeneracja jeśli jest oparta na
kotle parowym i turbinie np. kondensacyjnej to :
kocioł parowy, turbina parowa, zbiornik kondensatu, pompy zasilające
kocioł, kondensator, odgazowywacz, elektrofiltr kotła, cyklon,
chłodnie kominowe, armatura oraz rurociągi wody zasilającej i pary,
sterowanie zabezpieczenia automatyka, budynek elektrociepłowni .