Bez kategorii

Prąd i ciepło w skojarzeniu (CHP)

Kogeneracja (produkcja energii elektrycznej i cieplnej) to proces w którym najczęściej energia cieplna wytwarzana jest docelowo na potrzeby procesów technologicznych a energia elektryczna stanowi mniejszą część będąc uzupełnieniem.

W obecnym czasie skojarzona gospodarka energetyczna CHP (Combined Heat and Power) jest preferowana i mocno wspierana na rynkach światowych. Firma Energoplan uczestniczy w tworzeniu tego typu układów od 2008 roku wchodząc w skład międzynarodowych zespołów. Jest to jedna z głównych gałęzi naszej działalności.

Uwaga! Nasze rozwiązania kogeneracyjne w pełni wpisują się w programy dotacji unijnych!

Rozróżniamy kilka typów kogeneracji, którymi zajmuje się nasza firma:

  • produkcja ciepła poprzez kocioł parowy – wytwarzanie energii elektrycznej poprzez turbinę parową,
  • produkcja ciepła poprzez kocioł parowy – wytwarzanie energii elektrycznej poprzez silnik cieplny (np. na parę mokrą),
  • układy kogeneracyjne z silnikiem gazowym.

Dysponujemy kotłami zasilanymi paliwami takimi jak zrębka leśna, słoma, oleje opałowe i węgiel.

Połączenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem energii naszego bloku stanowi klucz do spełnienia warunków powstania takiej instalacji.

Dobrym przykładem wykorzystania i zastosowania kogeneracji jest obniżenie lub całkowite zlikwidowanie kosztów energii urządzeń w zakładzie np. przy produkcji elementów drewnianych ponieważ urządzenia do obróbki tego materiału zużywają dużo energii a odpady mogą zostać wykorzystane jako paliwo.

Inny przykład może stanowić uprawa roślin w szklarniach. Duże zużycie energii na ogrzanie powierzchni uprawnej oraz duże zużycie prądu stanowi podstawę do analizy pod kątem stworzenia bloku kogeneracyjnego. W przypadku gdy stosujemy już zwykły kocioł grzewczy możemy zastąpić go kotłem parowym i ogrzewać równocześnie produkując energię cieplną wraz z energią elektryczną, która jest energią wynikową i stanowi czysty zysk dla przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia szczegółowej oferty.